فارسی – Farsi

ما یک مرکز مراجعه برای همه زنان، دختران و خانواده‌ها در شرایط دشوار زندگی هستیم

به شما در مسائل شخصی، اجتماعی، حقوقی، مالی، شغلی و سلامت مشاوره و اطلاعات ارائه می‌کنیم

 آیا مشکلات شخصی یا خانوادگی دارید؟ یک سوال حقوقی دارید؟ در رابطه عاطفی، با والدین یا با فرزندان مشکل دارید؟ آیا در یک بحران قرار دارید یا احساس می‌کنید که می‌خواهید با کسی صحبت کنید؟

موضوعات مشاوره میتوانند به این شرح باشند:

 تعارضات در رابطه عاطفی

جدایی | طلاق | نفقه | حضانت | حق ملاقات | مخارج فرزندان

خشونت خانگی | تعقیب کردن | خشونت جنسی

فقر| بودن درمعرض خطر فقر

شکلهای جدید خانواده | درگیرینسلها

بحرانهای شخصی | تغییرات در زندگی

انتظار بیش از حد

رفتار جنسی | جهتگیری جنسی

نگرانیها | اختلال تغذیهای | اعتیاد | وابستگی مضاعف | خودکشی

بارداری | والد بودن | تربیت

سلامت

شغل | مشکلات در محل کار

مدرسه | آزار | مشکلات با والدین

افراطگرایی | افراطی شدن

مشاورههای ما با مترجم شفاهی انجام میشود.

این مشاوره‌ها مختص زنان، محرمانه و رایگان هستند

اگر شما مورد خشونت فیزیکی، روحی یا جنسی قرار گرفته‌اید، ما از شما و فرزندانتان پشتیبانی می‌کنیم

ما در کنار مشاوره، همراهی در مشکلات به شما کمک می کنیم . این یعنی، می‌توانیم شما را در مراجعه به پلیس و دادگاه همراهی کنیم و یک وکیل در اختیار شما بگذاریم

به شما در انجام درخواست‌ها و مراجعه به ادارات کمک می‌کنیم

:لطفا یک قرار ملاقات بگذارید

Mostviertel مشاوره زنان 

07472 63297

info@frauenberatung.co.at

3300 Amstetten

Hauptplatz 21

(در ورودی Apothekergasse)

ساعات کاری:

دوشنبه ساعت 8 الی 12

سه شنبه ساعت 8 الی 16

پنجشنبه ساعت 8 الی 15